Den store sandkasse

Ugens arbejdsplads - Aarhus havn

I perioden marts-april udvidet M.J. Eriksson Øst-havnen i Aarhus med ca. 60.000 m2 fordelt på 2 arealer. Her blev der pumpet ca. 230.000 m3 sand ind. For at få sandet transporteret ind fra sejlrenden er der blevet sejlet omkring 100 skibsladninger ind. For at kunne ”flytte” sandet er der lagt 1.500 m Ø800 pumpeledning ud hvori man har pumpet sandet ind fra skibet sammen med 750.000 m3 vand. Dette skiftevis i de 2 afvandingsbassiner.

Dette skete over 2 perioder i døgndrift 7 dage i ugen. 

Kebok ApS har været haft flere folk med på projektet i skiftehold. Det har været en anderledes og spændende opgave som vi ikke får hver dag.

Videoen er venligst lånt af Lasse Holst Danish Construction Channel

© 2012 Kebok - All rights reserved | kebok.dk | Tlf. 70 70 20 96 | info(at)kebok.dk | Handelsbetingelser